Documenten

De GAU stelt voor haar leden modelcontracten beschikbaar. Deze kunt u vinden op de modelcontractenpagina.

Verder wordt in opdracht van onder andere de GAU structureel onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de Nederlandse boekenmarkt. GfK rapportages kunt u vinden op de pagina Onderzoek. De rapportages zijn toegankelijk voor alle GAU leden.

Daarnaast voert Stichting Marktonderzoek Boeken (SMB) in opdracht van de GAU en de KBb marktonderzoek uit. De resultaten hiervan zijn te vinden op de website van KVB Boekwerk. Vanuit de GAU is een Expertgroep, bestaande uit een aantal leden, betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst van verschillende SMB onderzoeken.