Lidmaatschap

De Groep Algemene Uitgevers is onderdeel van de Mediafederatie. De Groep is nauw betrokken bij de hoofdbeleidsterreinen juridische, economische en sociale zaken. Het lidmaatschap van de GAU biedt een uitgever veel voordelen. De Groep vertegenwoordigt de leden in diverse overlegsituaties. De centrale doelstelling van Nederlandse boekenuitgevers is: meer boeken verkopen aan meer mensen, via meer kanalen. Het beleid en de activiteiten van de GAU staan in dit teken.

Met de andere boekengroepen van de Mediafederatie (GEU en Media voor Vak en Wetenschap) wordt nauw samengewerkt.

De GAU-activiteiten zijn onder te verdelen in een zestal functies: Lobby, Onderhandelen, Dienstverlening, Regulering, Organisatie en Sociëteit.