Nieuws

Convenant e-lending en de gevolgen voor uitgevers

Op 3 oktober sloten de KB, VOB, Lira, Pictoright, de Auteursbond, het ministerie van OCW en de GAU een convenant inzake e-lending. De tekst hiervan is tijdens de laatste ALV, 21 juni 2018, van de GAU door de leden unaniem goedgekeurd. Inmiddels heeft ook de Kamer ingestemd met dit convenant.

Lees verder

Onderzoek innovatie boekenvak

Adviesbureau Futureconsult stelde in opdracht van KVB Boekwerk een innovatierapport op, bestaande uit een innovatiescan en een inventarisatie van de innovatiekansen voor het boekenvak. In het nieuwste Boekblad Magazine leest u een special waarin een korte samenvatting van het rapport staat, gevolgd door een interview met de onderzoekers en commentaar…

Lees verder

Aanpassing Wvbp vanwege btw-verhoging

Op 1 januari zal de btw ook op (fysieke) boeken worden verhoogd van 6% naar 9%. Dat heeft het kabinet vandaag tijdens Prinsjesdag formeel bekendgemaakt. Boeken die onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen kennen echter een vastgestelde prijs inclusief btw. Dat betekent dat er op boeken die vanaf…

Lees verder

IPA-enquête inzake duurzame ontwikkelingsdoelen UN

De International  Publishers Association (IPA) vraagt uitgevers om een enquête in te vullen over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de United Nations om inzicht te krijgen in hoeverre uitgevers belang hechten aan deze doelen. Invulling van The questionnaire neemt 5-7 minuten in beslag. Invullen kan tot 31…

Lees verder

Aantal internetpiraten in Europa daalt, legale mediaconsumptie stijgt

Het percentage van de internetgebruikers in Europa dat wel eens illegaal muziek, films, series, boeken of games downloadt of streamt via bijvoorbeeld The Pirate Bay of PopcornTime is tussen 2014 en 2017 gedaald. De daling van het aantal piraten is het sterkst voor muziek, films en series. Tegelijk namen de…

Lees verder