Toegankelijkheid

De GAU en de GEU werken samen met Dedicon om algemene en educatieve uitgevers te ondersteunen, zodat zij digitale producten vanaf de start zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Toegankelijk Publiceren aan de Bron’.

Eind november 2016 vond een eerste Ronde Tafel conferentie plaats over de toekomst van aangepast lezen. Bij deze Ronde Tafel waren vertegenwoordigers van de Mediafederatie, de Oogvereniging, Vereniging Onbeperkt Lezen, Dedicon, het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek,  en VIVIS aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd geconstateerd dat technologische ontwikkelingen in de informatiemaatschappij kansen bieden voor de autonome en gelijkwaardige deelname van mensen met een beperking, mits al bij het ontwerp van de content en de informatiedragers (zoals kranten, boeken en schoolmateriaal) wordt nagedacht over algemene toegankelijkheid. Alle partijen aan tafel spraken de wens uit om een stap te maken van toegankelijkheid achteraf naar toegankelijkheid aan de bron. Als ambitie werd benoemd: “informatie in de toekomst een vorm geven zodat iedereen in Nederland, ook mensen met een leesbeperking, daar zo maximaal mogelijk gebruik van kan maken.” Deze ambitie is ook opgenomen in het Implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (maart 2017).

Uitgevers kunnen zelf toegankelijkheidsmaatregelen toepassen bij het produceren van hun content en gerelateerde tools en services. Om uitgevers hierbij te ondersteunen organiseert de GAU, samen met de projectpartners, verschillende kennis- en bewustwordingssessies. Ook zijn er twee Snelstartgidsen ontwikkeld (die u gratis kunt downloaden) en heeft Dedicon een website ontwikkeld waar meer informatie te vinden is omtrent toegankelijkheid: inclusiefpubliceren.nl.

De eerst volgende bijeenkomst omtrent toegankelijkheid zal 18 juni plaatsvinden. U kunt zich via deze aanmeldlink inschrijven voor de sessies. Tijdens de kennissessies op dinsdagmiddag 18 juni is er naast beleid en wetgeving veel aandacht voor de praktijk en technologie. Dé experts uit Nederland op het gebied van toegankelijke informatie geven hun visie en praktische voorbeelden. Profiteer van deze expertise en stel uw vragen aan de professionals. De kennissessies op 18 juni zijn waardevol, praktisch en kosteloos voor GAU-leden. De sessie vindt plaats bij de Mediafederatie, op de Hogehilweg 6 te Amsterdam. Inloop is vanaf 13.00 uur en het programma begint om 13.30 uur.