Nieuws

FAQ over e-lending

Per 1 januari 2019 is het zogenaamde Convenant e-lending van kracht. Antwoorden op vragen over dit convenant en wat de gevolgen daarvan zijn voor u als uitgever vindt u terug in deze FAQ. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de Groep Algemene Uitgevers (GAU)…

Lees verder

Gratis masterclass ‘sales, marketing, digitale innovatie en non fictie’ aan de UvA

In januari 2019 wordt door de Mediafederatie/GAU kosteloos twee plaatsen beschikbaar gesteld voor een masterclass. Deze cursus is bedoeld voor mensen met weinig tot geen ervaring in de gegeven onderwerpen. Te denken valt aan junior-redacteuren, uitgeefassistenten, freelancers, bureauredacteuren. Medewerkers van uitgeverijen die aangesloten zijn bij de Mediafederatie kunnen zich melden…

Lees verder

Convenant e-lending en de gevolgen voor uitgevers

Op 3 oktober sloten de KB, VOB, Lira, Pictoright, de Auteursbond, het ministerie van OCW en de GAU een convenant inzake e-lending. De tekst hiervan is tijdens de laatste ALV, 21 juni 2018, van de GAU door de leden unaniem goedgekeurd. Inmiddels heeft ook de Kamer ingestemd met dit convenant.

Lees verder

Onderzoek innovatie boekenvak

Adviesbureau Futureconsult stelde in opdracht van KVB Boekwerk een innovatierapport op, bestaande uit een innovatiescan en een inventarisatie van de innovatiekansen voor het boekenvak. In het nieuwste Boekblad Magazine leest u een special waarin een korte samenvatting van het rapport staat, gevolgd door een interview met de onderzoekers en commentaar…

Lees verder