Nieuws

Ministers Van Engelshoven en Slob roepen op tot leesoffensief

De leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse scholieren zijn opnieuw teruggelopen. Dat blijkt uit het driejaarlijkse internationale PISA-onderzoek onder 60.000 leerlingen in 79 landen. Deze trend willen de ministers van onderwijs keren met een leesoffensief, als aanvulling op andere bestaande manieren om lezen te stimuleren.

Lees verder

Duitse studie naar de impact van e-lending

De Duitse "Onleihe" (digitale openbare bibliotheekdienst) vermindert de bereidheid van doelgroepen om boeken te blijven kopen, met name groepen die bestaan ​​uit enthousiaste boeklezers met een hoge koopkracht.

Lees verder

KVB Boekwerkseminar 16 januari 2020

Op 16 januari 2020 is het weer tijd voor het jaarlijkse KVB Boekwerk seminar, met dit jaar als thema: Zet AAN tot lezen. Het seminar en de aansluitende CPNB nieuwjaarsreceptie zullen weer plaatsvinden in het Compagnie Theater in Amsterdam.

Lees verder

Jaarlijkse GAU en CB borrel in Frankfurt

Ieder jaar organiseren de GAU en CB samen een borrel tijdens de Frankfurter Buchmesse en MVW-leden zijn daarbij ook weer van harte welkom. Dit jaar zal de borrel plaatsvinden op woensdag 16 oktober van 17.00 tot 18.30 uur bij de CB stand, D72 in hal 5.0.

Lees verder

Online register toegankelijke boeken

Stichting Dedicon heeft sinds heden een online, openbaar register waarin alle werken vermeld staan die vanaf 1 januari 2019 zijn omgezet naar een toegankelijke versie voor mensen met een leeshandicap. Dit register is tussen partijen afgesproken als vervanging van de eerder gebruikelijke meldingsbrief voor voorgenomen omzetting. Het register is te vinden op https://omgezettewerken.dedicon.nl.

Lees verder

Jaarlijkse GAU en CB borrel in Frankfurt

Ieder jaar organiseren de GAU en CB samen een borrel tijdens de Frankfurter Buchmesse. Dit jaar zal de borrel plaatsvinden op woensdag 16 oktober. U bent van harte welkom van 17.00 tot 18.30 uur bij de CB stand, D72 in hal 5.0.

Lees verder

12 november seminar verlaagd btw-tarief voor e-publicaties

Per 1 januari 2020 zal de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 9% worden uitgebreid tot digitale boeken, kranten, tijdschriften, educatieve informatie en nieuwswebsites. Hiermee wordt het bestaande verschil in behandeling voor de btw van fysieke en elektronische uitgaven grotendeels opgeheven. Tijdens een seminar op 12 november worden alle veranderingen op een rij gezet en wordt er aandacht besteed besteden aan de praktische invoeringsaspecten in het uitgeefmediabedrijf.

Lees verder