Algemene ledenvergadering

Eén keer per jaar, in juni, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Alle directies van de bij de GAU aangesloten leden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De voorzitter van het GAU-bestuur leidt de vergadering en gaat onder andere in op de ontwikkelingen van het boekenvak en vertelt over de resultaten van de verschillende lobbies die door de GAU zijn ingezet.

De penningmeester van het GAU-bestuur geeft een toelichting op het financiële jaarverslag en hij presenteert de begroting voor het komende jaar. De leden wordt gevraagd akkoord te gaan met de financiële jaarcijfers en de begroting.